31 Temmuz 2016

15 Temmuz Cunta Güncesi: İçi Dışı Bir Düşman Türkiye

Dr. Marshall Rosenberg’in “Şiddetsiz İletişim” üzerine yayımladığı birçok kitapta insanların ve dolayısıyla toplumların özgürleşmeleri için var olagelen düşman imgelerini dönüştürmeleri gerektiğini vurgular. İnsanlar zaten hangi ülkeye, topluma veya ideolojiye doğarsa doğsun küçük yaştan itibaren birden çok halihazırda yaratılmış düşman imgelerinin içine doğup bu imgeler içinde büyüyüp yoğrulmaktadırlar. Rosenberg, hayatın her alanında insanlar arası bağlantılı şekilde iletişim kurulabilmesi için “iyi ve […]
20 Temmuz 2016

Gündemden Notlar – Akademisyen Dr. Bilge Azgın

4 Temmuz 2016

The River Mind Stream

I lay down on my back and hang my legs to the gravity dance of the butterfly. Exhaling the life until the roots stretch out to the end of the time. Inhaling the life until the inflated balloon bursts into the infinite sky. One has to dream of dreaming deep inside to the self; In order to wake up and […]
3 Nisan 2016

Küresel Şiddet Sarmalı İçimizde!

Hemen hemen her gün yeni bir bombalı saldırı haberiyle sarsılıp duruyoruz. Türkiye’de peş peşe patlayan intihar bombalarının hemen ardından Belçika’da başka bir bombalı saldırı oluyor. Ne oluyoruz diye anlamaya çalışırken Iraq’ta başka bir bombalı saldırı; derken Pakistan’da bir tane daha….Belki bu yazıyı yazarken veya yazı basıldıktan sonra bombalı saldırılar zincirine yeni bir tanesi daha eklenecek. Peş peşe bombaların patlaması yarattığımız […]
29 Eylül 2015

Kuzey Kıbrıs’taki Sol Partilerin Sol Açığı (2)

Sosyo-Ekonomik Yeniden Bölüşüm Körel(til)mesi ve CTP Fukuyama’dan Gak TV’deki Harun’a kadar uzanan renkli yelpaze içinde bulunan kanaat önderleri, yaşadığımız dünyada artık sol ve sağ ayrımının kalmadığını iddia etseler de sol partileri sağ partilerden farklılaşıtran temel unsurlar bulunmaktadır. Sol geleneğin ortaya çıkış ve tarihsel serüvenine bakacak olursak sol partilerin (sağ partilerin aksine) her daim toplumlarda var olan gelir dağılımı adaletsizliğini ve […]
29 Eylül 2015

Kuzey Kıbrıs’taki Sol Partilerin Sol Açığı (1)

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Sonuçları Raporu’nun Yeniden Hazırlanması için Kolları Sıvaması Gereken Sol 1 Parti Olmalıdır! Eurostat’ın AB üyelerine her beş yılda bir yapmalarını tavsiye ettiği Hanehalkı Bütçe Anketi, Kuzey Kıbrıs’ta en son 2008 yılında Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) İstatistik ve Araştırma Dairesi bünyesinde yapılmıştı. Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen veriler doğrultusunda da “Hanehalkı Tüketim Harcaması Sonuçları” ve “Gelir Dağılımı […]