31 Temmuz 2016

15 Temmuz Cunta Güncesi: İçi Dışı Bir Düşman Türkiye

Dr. Marshall Rosenberg’in “Şiddetsiz İletişim” üzerine yayımladığı birçok kitapta insanların ve dolayısıyla toplumların özgürleşmeleri için var olagelen düşman imgelerini dönüştürmeleri gerektiğini vurgular. İnsanlar zaten hangi ülkeye, topluma veya ideolojiye doğarsa doğsun küçük yaştan itibaren birden çok halihazırda yaratılmış düşman imgelerinin içine doğup bu imgeler içinde büyüyüp yoğrulmaktadırlar. Rosenberg, hayatın her alanında insanlar arası bağlantılı şekilde iletişim kurulabilmesi için “iyi ve […]
3 Nisan 2016

Küresel Şiddet Sarmalı İçimizde!

Hemen hemen her gün yeni bir bombalı saldırı haberiyle sarsılıp duruyoruz. Türkiye’de peş peşe patlayan intihar bombalarının hemen ardından Belçika’da başka bir bombalı saldırı oluyor. Ne oluyoruz diye anlamaya çalışırken Iraq’ta başka bir bombalı saldırı; derken Pakistan’da bir tane daha….Belki bu yazıyı yazarken veya yazı basıldıktan sonra bombalı saldırılar zincirine yeni bir tanesi daha eklenecek. Peş peşe bombaların patlaması yarattığımız […]
29 Eylül 2015

Kuzey Kıbrıs’taki Sol Partilerin Sol Açığı (2)

Sosyo-Ekonomik Yeniden Bölüşüm Körel(til)mesi ve CTP Fukuyama’dan Gak TV’deki Harun’a kadar uzanan renkli yelpaze içinde bulunan kanaat önderleri, yaşadığımız dünyada artık sol ve sağ ayrımının kalmadığını iddia etseler de sol partileri sağ partilerden farklılaşıtran temel unsurlar bulunmaktadır. Sol geleneğin ortaya çıkış ve tarihsel serüvenine bakacak olursak sol partilerin (sağ partilerin aksine) her daim toplumlarda var olan gelir dağılımı adaletsizliğini ve […]
29 Eylül 2015

Kuzey Kıbrıs’taki Sol Partilerin Sol Açığı (1)

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Sonuçları Raporu’nun Yeniden Hazırlanması için Kolları Sıvaması Gereken Sol 1 Parti Olmalıdır! Eurostat’ın AB üyelerine her beş yılda bir yapmalarını tavsiye ettiği Hanehalkı Bütçe Anketi, Kuzey Kıbrıs’ta en son 2008 yılında Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) İstatistik ve Araştırma Dairesi bünyesinde yapılmıştı. Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen veriler doğrultusunda da “Hanehalkı Tüketim Harcaması Sonuçları” ve “Gelir Dağılımı […]
29 Eylül 2015

Keriz miyiz, Kereviz miyiz?

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Ağustos ayının ilk haftasında 2012 KKTC Ekonomi Durum Raporu’nu yayımladı. Büyükelçi Akça’nın Anadolu Ajansı üzerinden Türk Ajansı Kıbrıs’a servis ettirdiği haberle Ekonomi Durum Raporu kamuoyunun gündemine oturdu. Raporda, “Üç yıllık büyüme toplamı beklenenden daha düşük kalarak yüzde 10.4 olarak” gerçekleştiği deklare edildi. Rapora göre, 2010 yılında yüzde 3.6 büyüme sağlanırken, 2011’de %3.8, ve 2012’de de %2.7 oranında […]
29 Eylül 2015

Derviş Eroğlu ve İvan İlych’in Ölümü

    Bir önceki yazıda, sağ siyasetin bu kadar yolsuzluk ve usulsüzlüğe rağmen bu coğrafyada nasıl ve neden sandıkta halen hatırı sayılır bir oy almayı başardığını ele almıştık. Derviş Eroğlu’nun neden harita siyaseti üzerinden korku salmaya çalıştığını ve “mevcut sistem, ne kadar çarpık olursa olsun ama yeter ki bu mevcut sistem kalsın” noktasını neden vurgulamaya çalıştıklarını irdelemeye çalıştık. Karşımıza, Kamu […]